pertikrinimas

pertikrinimas
pértikrinimas sm. (1) NdŽ, , l, pertìkrinimas (1) Rtr 1. NdŽpertikrinti 1: Sako, paršvietą laišką i pamatą, be pártikrinimo neiną laiškai į Ameriką Krš. | refl. NdŽ. 2. NdŽ, Rtrpertikrinti 3. | refl. L, Rtr, NdŽ: Kad čia visa labai eišku, nė kokio pérsitikrinimo nebereikia Ds.refl. įsitikinimas: Kaip, girdi, galima taip niekinti giliausius kito žmogaus persitikrinimus? . Žmonių persitikrinimai visuomet skirtingi: kas vienam išrodo geru, kitam blogu ar juokingu Žem. Kiekvienas žodis plaukia jam iš giliausio persitikrinimo, iš širdies, vien tik tėvynės meile pripildytos Pt. Darbininkų arba socialistų vadovai dirba iš persitikrinimo, o ne už pinigus prš. \ tikrinimas; aptikrinimas; įsitikrinimas; ištikrinimas; nutikrinimas; patikrinimas; pertikrinimas; pritikrinimas; sutikrinimas; užtikrinimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pertikrinimas — pértikrinimas dkt. Ankètų pértikrinimas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptikrinimas — aptìkrinimas sm. (1) → aptikrinti 2: Aptikrinimo priemonės šios: palikimo antspaudavimas, inventoriaus sudarymas ir t. t. rš. tikrinimas; aptikrinimas; įsitikrinimas; ištikrinimas; nutikrinimas; patikrinimas; pertikrinimas; pritikrinimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištikrinimas — ištìkrinimas sm. (1) NdŽ, KŽ; Ser → ištikrinti. tikrinimas; aptikrinimas; įsitikrinimas; ištikrinimas; nutikrinimas; patikrinimas; pertikrinimas; pritikrinimas; sutikrinimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutikrinimas — nutìkrinimas sm. (1); Sut → nutikrinti 1: Apie griekų atleidimą nutikrinimas PK206. Nutikrinimas tvirtas, be abejojimo SPI16. O tos visos patiechos ir nutikrinimai iš žodžio Dievo ne dėl to esti privadžiojami PK59. tikrinimas; aptikrinimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patikrinimas — patìkrinimas sm. (1) Rtr, FT, DŽ, NdŽ, KŽ; N → patikrinti: 1. FT, VĮ, PolŽ57 Po patìkrinimo darbadienius rašydavo Šl. O dėl baidyklės patìkrinimo ten ka nueisi, galvos nėkas nenusuks Kl. Patikrinimas (kontrolė) Z.Žem. Be gydytojo patìkrinimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritikrinimas — pritìkrinimas sm. (1) KŽ; Sut → pritikrinti 2: Christui ypačiai pridera sūdyt ir pagal dievystės, ir pagal žmogystės. Pagal dievystės per pritikrinimą SPI21. tikrinimas; aptikrinimas; įsitikrinimas; ištikrinimas; nutikrinimas; patikrinimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutikrinimas — sutìkrinimas sm. (1) BŽ505, PolŽ1229 1. Ser, TTŽ, SkŽ260 → sutikrinti 1: Sąskaitų sutikrinimas ETŽ. 2. patvirtinimas; įsigaliojimas: Notaras nusižengė nelaikęs tokių pavidalų ir apeigų, kurių nelaikymas daro negalingą akto sutikrinimą rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikrinimas — tìkrinimas sm. (1) K, Š, Rtr, DŽ, FzŽ360; L, VĮ, ŽŪŽ157 → tikrinti: 1. NdŽ, KŽ Sprendimo, atsako tikrinimas Z.Žem. Tikrinimo liniuotė rš. Brėžinių tikrinimas rš. Toks dokumentų tìkrinimas niekam nepatiko Plšk. Švaros tikrinimas rš. Tìkrinimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtikrinimas — užtìkrinimas sm. (1) Rtr, FT, DŽ, NdŽ, KŽ; L, LL266,310 → užtikrinti: 1. FT Pauliaus žodžiai, užtikrinimai – nori jis to ar nenori – paprasčiausias melas, apgaulė rš. 2. Sprendimo įvykdymo užtikrinimas, teisėtumo užtikrinimas TTŽ. Užtikrinimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsitikrinimas — įsitìkrinimas sm. (1) NdŽ → įtikrinti (refl.): Įsitìkrinimas yra žinojimo dalykas ir įvyksta ten, kur galimas akivaizdumas FT. ║ įsitikinimas: Visi vienu balsu reiškė įsitikrinimą, kad prasidėsiąs naujas progreso laikotarpis rš. tikrinimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”